TweetDeKamer
Profiel Twitter Account
@
1172123420559065090
ministerVWS
"Ernst Kuipers"
https://pbs.twimg.com/profile_images/1650767032667852801/G4af8I9L_400x400.jpg
1407
51966
316
1568239200
Ernst Kuipers
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Tweets en webcare door het ministerie.
Den Haag
rijksoverheid.nl/regering/bewin…
Op Twitter sinds 12 Sep 2019
In de ranglijst van actieve Nederlandstalige twitteraars van realtoptweeps.com staat Ernst Kuipers op positie #181.
Op dit moment heeft @ministerVWS 51,966 volgers op Twitter. De gemiddelde dagelijkse verandering voor de laatste 30 dagen was -1 nieuwe volgers per dag.
Op dit moment heeft @ministerVWS in totaal 1,407 tweets verzonden op Twitter. Gemiddeld werden 1 nieuwe tweets per dag verzonden in de laatste 30 dagen.
Download dagelijks overview

De laatste 100 tweets van @ministerVWS
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 1 Jun 2023
Replying to: @ministerVWS
De @telegraaf schreef hier een artikel over ⤵️ telegraaf.nl/nieuws/2065400…
2
8
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 1 Jun 2023
Er is nog veel onduidelijk over post-COVID. Ik vind het belangrijk om patiënten perspectief te bieden. Daarom start er een nationaal expertisenetwerk en een meerjarig onderzoeksprogramma, waarvoor €32 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld.
➡️ rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
38
173
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 31 May 2023
Heel goed dat er zoveel kennis is hierover en dat partijen zo nauw samenwerken om mens en dier gezond te houden. Ben ervan overtuigd dat de One Health benadering, die gebaseerd is op het besef dat de gezondheid van mens, dier en omgeving met elkaar verbonden zijn, hierbij helpt.
Piet Adema @ministerlnv - 31 May 2023
Samen met @ministerVWS bezocht ik @UniUtrecht's faculteit Diergeneeskunde om meer te leren over aanpak en diagnostiek van #vogelgriep en de rol van partners @rivm, @_NVWA en @WURbvr. We bespraken knelpunten en toekomstplannen, en hoe samen te werken met andere partijen.
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 31 May 2023
Heel goed dat er zoveel kennis is hierover en dat partijen zo nauw samenwerken om mens en dier gezond te houden. Ben ervan overtuigd dat de One Health benadering, die gebaseerd is op het besef dat de gezondheid van mens, dier en omgeving met elkaar verbonden zijn, hierbij helpt.
This tweet is unavailable
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 23 May 2023
Replying to: @ministerVWS
Maatregelen nemen kan nu alleen via noodverordeningen. Door de wetswijziging wordt het mogelijk om in belang van de volksgezondheid maatregelen te kunnen nemen o.a. op het gebied van veilige afstand, hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen en toegang tot publieke plaatsen.
5
36
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 23 May 2023
Goed dat ook de @EersteKamer heeft ingestemd met de eerste aanpassing van de Wet publieke gezondheid. Een belangrijke wijziging die nodig is om collectieve maatregelen te kunnen nemen bij een mogelijke toekomstige pandemie en tegelijkertijd het parlement daar bij te betrekken.
42
175
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 17 May 2023
Het is de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (#IDAHOT🏳️‍🌈). Deze dag is ontzettend belangrijk. Vorige week nog bleek uit onderzoeken dat brede maatschappelijke acceptatie nodig is. Daar zal ik mij, samen met collega’s uit het kabinet als @RHDijkgraaf, hard voor maken!
Ernst Kuipers @ministerVWS - 9 May 2023
.@ZonMw heeft onderzoek laten doen naar de toename van de vraag naar transgenderzorg. Daaruit blijkt dat het gebrek aan acceptatie grotendeels de oorzaak hiervan is, omdat de zorg nu de enige plek is waar transgender personen terecht kunnen.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… [1/2]
3
24
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 12 May 2023
Replying to: @ministerVWS
In een zorgcoördinatiecentrum wordt in een regio de toegeleiding naar acute zorg door verschillende zorgaanbieders gezamenlijk en gecoördineerd ingericht om patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg door de juiste zorgverlener op de juiste tijd en plaats te kunnen bieden.
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 12 May 2023
In 2025 moet in elke acute zorgregio een zorgcoördinatiecentrum zijn. Zo verminderen we de druk op de acute zorg. Patiënten zijn snel terecht op de juiste plek, bij de juiste zorgverlener. Ook vinden zorgverleners sneller een goede plek voor hun patiënt.
👉rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
3
21
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 9 May 2023
Replying to: @ministerVWS
Brede maatschappelijke acceptatie van genderdiversiteit is noodzakelijk. Transgender personen hebben een maatschappij nodig die ruimhartig plek voor ze maakt. Dat kan helpen te voorkomen dat vragen alleen bij de zorg terecht komen. [2/2]
1
29
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 9 May 2023
.@ZonMw heeft onderzoek laten doen naar de toename van de vraag naar transgenderzorg. Daaruit blijkt dat het gebrek aan acceptatie grotendeels de oorzaak hiervan is, omdat de zorg nu de enige plek is waar transgender personen terecht kunnen.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… [1/2]
15
41
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 22 Apr 2023
Replying to: @ministerVWS
Ik heb veel geleerd over het Canadese beleid en heb nuttige informatie opgehaald die we kunnen gebruiken voor het Experiment gesloten coffeeshopketen in Nederland (ook wel het #Wietexperiment genoemd). Ik neem de ervaringen die ik hier heb opgedaan mee voor de toekomst.
1
23
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 22 Apr 2023
Replying to: @ministerVWS
Zo bezocht ik de teler Black Rose Organics, waar we bespraken hoe het is om een teeltbedrijf te starten, wat er goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is. Ook ging ik in gesprek met verschillende experts van binnen en buiten de Canadese overheid.
5
17
 Ernst Kuipers
@ministerVWS - 22 Apr 2023
Mijn bezoek aan Toronto (Canada) stond in het teken van het cannabisbeleid. Na de legalisatie van medicinale cannabis, is in 2018 ook recreatieve cannabis gelegaliseerd in Canada. Ik wilde graag meer weten over de ervaringen met de legalisering, zowel van de overheid als telers.
16
59
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 18 Apr 2023
Replying to: @ministerVWS
Daarmee gaat de kwaliteit van zorg omhoog, wordt de tijd die zorgverleners spenderen aan administratie verminderd en wordt het risico op vermijdbare fouten kleiner. Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. [2/2]
1
10
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 18 Apr 2023
De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is unaniem aangenomen door de @EersteKamer. Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch gaan verlopen, zodat zorgverleners toegang hebben tot de nodige medische informatie.
rijksoverheid.nl/ministeries/mi… [1/2]
3
20
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 18 Apr 2023
Veel mensen bellen 112 of de huisartsenspoedpost, terwijl dat niet altijd nodig is. Om de druk in de acute zorg te verlichten, starten betrokken partijen een campagne om mensen te informeren wanneer ze welke acute zorg moeten raadplegen.

👉rijksoverheid.nl/ministeries/mi…
17
44
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 18 Apr 2023
Veel mensen bellen 112 of de huisartsenspoedpost, terwijl dat niet altijd nodig is. Om de druk in de acute zorg te verlichten, starten betrokken partijen een campagne om mensen te informeren wanneer ze welke acute zorg moeten raadplegen.
Meer weten? 👉rijksoverheid.nl/ministeries/mi…
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 14 Apr 2023
Replying to: @ministerVWS
Uit onderzoek blijkt dat de huidige regeling voor late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen ook nog niet goed functioneert. Artsen voelen terughoudendheid om late zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging uit te voeren. Daarom gaan we deze regeling herzien.
2
29
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 14 Apr 2023
Voor een zeer kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen is levensbeëindiging het enige redelijke alternatief om hun ondraaglijk en uitzichtloos lijden te stoppen. Daarom werken we aan een regeling levensbeëindiging voor kinderen tot 12 jaar.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
9
219
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Apr 2023
Replying to: @ministerVWS
Er is tijd nodig om de concentratie van deze zorg goed te regelen. Naar verwachting zal de transitieperiode 2,5 jaar duren.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Apr 2023
Replying to: @ministerVWS
Dit besluit betekent niet dat alle zorg voor hartpatiënten in Utrecht en Leiden verdwijnt. Het gaat alleen om de chirurgische ingrepen, die doorgaans goed planbaar zijn en de meeste patiënten slechts een of enkele keren in hun leven hoeven te ondergaan.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Apr 2023
Replying to: @ministerVWS
Ik begrijp de zorgen en emoties die leven bij individuele patiënten en ouders, personeel en umc’s. Ik heb goed geluisterd naar de betrokkenen en alles in overweging genomen. Dit besluit heeft een grote impact, en toch is dit - juist in het belang van die patiënten - noodzakelijk.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Apr 2023
Ik heb het definitieve besluit bekend gemaakt om operaties bij kinderen met een aangeboren hartafwijking te concentreren in het Erasmus MC en UMC Groningen. Concentratie is nodig om de kwaliteit te verbeteren en kans op vermijdbare sterfte te verkleinen.
👉rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
8
69
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 6 Apr 2023
Replying to: @ministerVWS
Uiteindelijk moet deze visie ertoe leiden dat ⤵️
➡️ burgers kunnen meebeslissen over zorg en daarvoor alle data beschikbaar hebben.
➡️ zorgverleners met de juiste data betere en veilige zorg kunnen leveren.
➡️ onderzoekers en beleidsmakers met data kennis kunnen vergroten.
2
3
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 6 Apr 2023
Replying to: @ministerVWS
Het kunnen beschikken over de juiste medische gegevens is cruciaal voor goede zorg. Dat is nu niet mogelijk door de manier waarop medische gegevens worden vastgelegd. De nieuwe visie moet ervoor gaan zorgen dat we deze gegevens beschikbaar hebben voor de juiste zorg.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 6 Apr 2023
De toenemende druk op de zorg vraagt om een nieuwe visie op digitalisering en informatievoorziening. Dat is nodig voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Daarom zijn we vandaag met de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel gekomen.
👉 rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
2
11
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 30 Mar 2023
Er is een 10e teler aangewezen in het #wietexperiment. Dat is goed nieuws, want daarmee is het aantal telers compleet. We verwachten in het 4e kwartaal van het jaar met de aanloopfase van het experiment te starten.
rijksoverheid.nl/documenten/kam…
5
16
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 22 Mar 2023
Replying to: @ministerVWS
We moeten goed omgaan met het schaarse zorgpersoneel. Daarom kan niet alle (acute) zorg altijd en overal gegeven worden. Dat kan dus ook leiden tot concentratie van bepaalde vormen van complexe zorg. Nabij waar het kan en soms verder weg als het moet (voor hoogcomplexe zorg).
1
7
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 22 Mar 2023
Acute zorg. Je hoopt niet dat jij of je naasten het nodig hebben. Maar er komt voor iedereen een moment waarop dat wel zo is en dan wil je er op kunnen rekenen dat je goede zorg krijgt. Ongeacht wie je bent en waar je woont. Daarom wil ik werken aan betere acute zorg.
7
34
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 21 Mar 2023
Mooi om te zien dat de WijkKliniek voor meer comfort zorgt bij de patiënt én de werkdruk kan verlichten voor zorgmedewerkers. Dankzij dit initiatief nam het aantal heropnames in het ziekenhuis met 30% af. Een prachtig voorbeeld dat goed aansluit op het #IntegraalZorgakkoord.
Conny Helder @ministerLZS - 21 Mar 2023
Kwetsbare ouderen die acute zorg nodig hebben herstellen hier niet in het ziekenhuis, maar in de huiskamersetting van de WijkKliniek. Zo is de stap naar weer zelfstandig thuis wonen minder groot. Een mooie samenwerking tussen @amsterdamumc en @cordaan_ams. #IZA #WOZO @ministerVWS
5
19
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 17 Mar 2023
Replying to: @ministerVWS
Er zijn goede aanwijzingen dat de inzet van middelen, zoals MDMA, patiënten kan helpen in bepaalde situaties waar regulier aangeboden middelen dat niet kunnen. Onlangs heb ik ook een signalement van @ZonMw ontvangen over therapeutische toepassingen van psychedelica.
1
46
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 17 Mar 2023
Ik vind het belangrijk dat naar de status van MDMA (XTC) wordt gekeken in het kader van de volksgezondheid en naar het medicinale gebruik ervan. Daarom hebben we vandaag een Staatscommissie MDMA ingesteld. Ik kijk uit naar het advies van deze commissie.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
15
137
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 17 Mar 2023
Replying to: @ministerVWS
Er zijn goede aanwijzingen dat de inzet van middelen, zoals MDMA, patiënten kan helpen in bepaalde situaties waar regulier aangeboden middelen dat niet kunnen. Onlangs heb ik ook een signalement van @ZonMw ontvangen over therapeutische toepassingen van psychedelica.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 17 Mar 2023
Ik vind het belangrijk dat naar de status van MDMA (XTC) wordt gekeken in het kader van de volksgezondheid en naar het medicinale gebruik ervan. Daarom hebben we vandaag een Staatscommissie MDA ingesteld. Ik kijk uit naar het advies van deze commissie.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 14 Mar 2023
Replying to: @ministerVWS
Vandaag spraken we op initiatief van NL hierover bij de EU Gezondheidsraad. Verschillende lidstaten hebben toegezegd om bij te dragen aan dit expertisenetwerk. Ik ben blij dat deze samenwerking tot stand is gekomen en kijk uit naar de resultaten.
2
17
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 14 Mar 2023
Veel mensen houden langdurige klachten na een coronabesmetting. Om als EU samen in te zetten op het verbreden van onderzoek en kennis, is een initiatief ontstaan voor het inrichten van een Europees expertisenetwerk post-COVID.
11
59
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 14 Mar 2023
Gisteren stond ik voor een volle zaal studenten bij @AvansHogeschool. Ze stelden scherpe vragen over de toekomst van de zorg en we spraken over het belang van de verkiezingen. Altijd leuk om met bevlogen mensen die kiezen voor de zorg te praten.
👉 avans.nl/over-avans/nie…
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Mar 2023
Replying to: @ministerVWS
Mijn complimenten aan @sanquin, dat veel werk heeft verzet om ervoor te zorgen dat alle donors gelijk worden behandeld.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Mar 2023
Er komt een eind aan het donorkeuringsbeleid op basis van seksuele voorkeur en dat gericht is op mannen die seksueel contact hebben gehad met een andere man (MSM). Vanaf begin 2024 krijgen álle bloeddonors dezelfde vragenlijst over seksueel risicogedrag.
sanquin.nl/over-sanquin/n…
3
35
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 10 Mar 2023
De laatste corona-adviezen komen per 10 maart te vervallen. Toch zal het virus altijd onder ons blijven. We moeten mensen met een kwetsbare gezondheid blijven beschermen. Gebruik daarom je gezonde verstand bij griep- of verkoudheidsklachten.
👉 mijnvraagovercorona.nl
27
108
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 8 Mar 2023
Replying to: @ministerVWS
Er is nog veel onbekend over post-COVID. Ik heb @ZonMw gevraagd om inzichtelijk te maken welke kennis nog mist. Daarnaast zet ik in op meer Europese samenwerking. Ook ben ik van plan om meer geld beschikbaar te stellen voor meerjarig onderzoek en een expertisecentrum post-COVID.
11
39
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 8 Mar 2023
Post-COVID treft veel mensen en heeft grote impact op hen. Het is belangrijk dat we meer hierover te weten komen en daarom ondersteun ik onderzoek hiernaar. Ik investeer nu €3 mln extra in onderzoek. In NL lopen verschillende onderzoeken voor een bedrag van in totaal €14 mln.
13
57
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 1 Mar 2023
Vandaag start #darmkankermaand. Als deze ziekte vroeg wordt ontdekt, is de behandeling minder zwaar en de kans op genezing groot. Het bevolkingsonderzoek helpt daarbij, maar het is ook belangrijk om zelf alert te blijven. Lees hier de signalen (@MLDS) 👉 mlds.nl/7-signalen-dar…
11
40
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 23 Feb 2023
Replying to: @ministerVWS
Het doel is om in 2023 en 2024 de eerste kwetsbaarheden in de pandemische paraatheid van GGD’en weg te nemen. Zo gaan ze aanvullende capaciteit aantrekken, waaronder expertise die in de coronacrisis waardevol bleek, en versterken ze de regionale samenwerking.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 23 Feb 2023
We moeten goed voorbereid zijn op een mogelijke volgende grote uitbraak van een infectieziekte. Daarom investeren we de komende jaren meer in de GGD'en: ruim 37 miljoen euro in 2023 en 38 miljoen euro in 2024.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
10
47
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 22 Feb 2023
Replying to: @ministerVWS
Het doel van de aanloopfase is om te oefenen met alle processen en systemen die hierbij komen kijken, zodat de start in alle gemeenten soepeler kan verlopen.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 22 Feb 2023
Samen met @DilanYesilgoz heb ik besloten om te starten met een aanloopfase in het wietexperiment. Dit betekent dat in @gemeentetilburg en @breda telers naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar kunnen starten met leveren aan de coffeeshops. 
👉 rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
9
32
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 21 Feb 2023
Goed nieuws voor het wietexperiment. In onze zoektocht naar een 11e stad heeft @AmsterdamNL zich gemeld. Samen met @DilanYesilgoz zal ik uiteraard goed kijken naar de voorwaarden, maar deelname van deze stad aan het experiment zou natuurlijk erg mooi zijn.
amsterdam.nl/bestuur-organi…
4
20
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 14 Feb 2023
Gefeliciteerd met dit mooie jubileum @ZonMw. Zonder de onafhankelijke wetenschap zouden we nergens zijn en met de kennis uit de gezondheidsonderzoeken die jullie mogelijk maken, kunnen we de zorg beter te maken en onze gezondheid bevorderen. Dank voor jullie belangrijke werk!
ZonMw @ZonMw - 14 Feb 2023
Vandaag, 14 februari 2023, bestaat ZonMw exact 25 jaar. 25 jaar werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Een mijlpaal waar we trots op zijn. Die we samen hebben bereikt, met al onze medewerkers en met alle belanghebbenden in het veld van gezondheid, zorg en welzijn.
2
14
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Feb 2023
Replying to: @ministerVWS
Deze discussie speelt al 30 jaar, terwijl breed wordt gedeeld dat dit van belang is voor de kwaliteit en toegankelijkheid. Omdat het veld zelf helaas niet tot een beslissing kon komen, heb ik een voorgenomen besluit genomen. Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokken partijen.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Feb 2023
Replying to: @ministerVWS
Dit betekent niet dat alle zorg voor hartpatiënten in Utrecht en Leiden verdwijnt. In tegendeel: controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken over medicatie kunnen ook na concentratie van operaties voor patiënten plaatsvinden in het vertrouwde ziekenhuis.
3
24
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Feb 2023
Vandaag heb ik een voorgenomen besluit genomen om de operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking te concentreren in het UMC Groningen en het Erasmus MC. Hiermee verwachten we de meest optimale kwaliteit en toegankelijkheid van deze zorg.
👉rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
33
159
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Feb 2023
Replying to: @ministerVWS
Deze discussie speelt al 30 jaar, terwijl breed wordt gedeeld dat dit van belang is voor de kwaliteit en toegankelijkheid. Omdat het veld zelf helaas niet tot een beslissing kon komen, heb ik een voorgenomen besluit genomen. Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokken partijen.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Feb 2023
Replying to: @ministerVWS
Dit betekent niet dat alle zorg voor hartpatiënten in Utrecht en Leiden verdwijnt. In tegendeel: controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken over medicatie kunnen ook na concentratie van operaties voor patiënten plaatsvinden in het vertrouwde ziekenhuis.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 13 Feb 2023
Vandaag heb ik een voorgenomen besluit genomen om de operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking te concentreren in het UMC Groningen en het Erasmus MC. Hiermee verwachten we de meest optimale kwaliteit en toegankelijkheid van deze zorg.👉rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 9 Feb 2023
Replying to: @ministerVWS
Veel mensen zijn niet bekend met de risico’s die antimicrobiële resistentie met zich mee brengt. Ze zijn zich er niet van bewust dat door deze resistentie de behandeling van sommige infectieziekten (of sommige andere ziekenhuisbehandelingen) niet meer mogelijk is. [2/2]
2
9
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 9 Feb 2023
Gisteren sprak ik met @miaamormottley (premier van Barbados en voorzitter van de @GLGAMR) en @hygetahun (directeur AMR @WHO) over de urgentie van snelle actie om de dreiging van antimicrobiële resistentie aan te pakken. [1/2]
2
19
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 6 Feb 2023
Jaarlijks overlijden er wereldwijd zo’n 1,3 mln mensen door infectieziektes die niet meer reageren op antimicrobiële middelen. Een probleem dat we wereldwijd moeten aanpakken. Daarom ben ik in Barbados om met de Global Leaders Group antimicrobiële resistentie aan te pakken.
29
157
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 27 Jan 2023
Replying to: @ministerVWS
Daarnaast hebben we vandaag besloten dat we de maximumprijzen van geneesmiddelen met een relatief lage omzet verhogen met 15 procent. Hierdoor wordt het rendabeler om deze middelen op de Nederlands markt te houden en blijven ze beschikbaar voor patiënten.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
2
9
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 27 Jan 2023
Replying to: @ministerVWS
Wél ben ik in gesprek met partijen als zorgverzekeraars, apothekers en groothandels om te werken aan de beschikbaarheid van voldoende en goede medische producten. Ook trekken Europese landen samen op om minder afhankelijk ten zijn wat betreft grondstoffen en leveranciers.
1
7
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 27 Jan 2023
We kunnen niet alle medicijntekorten voorkomen of oplossen, hoe vervelend ook. De tekorten hebben meerdere oorzaken, zoals schaarste van grondstoffen, productieproblemen, geopolitieke ontwikkelingen en een stijgende vraag. Een wereldwijd probleem dat niet in één keer is opgelost.
14
29
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 25 Jan 2023
Replying to: @ministerVWS
Een andere manier waarop we zorg slimmer kunnen inrichten is door het digitalisering. Medewerkers van @antoniuszkh lieten zien welke mogelijkheden er zijn om met slimme meetapparatuur en een gebruiksvriendelijke app ziekenhuiszorg thuis te bieden. [4/4]
5
17
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 25 Jan 2023
Replying to: @ministerVWS
In de acute zorg is de ambulance belangrijk. Medewerkers lieten zien dat in de ambulance al veel acute zorg geleverd kan worden. Zo kan de patiënt naar een ziekenhuis gebracht worden waar de juiste specialistische zorg is, ook als dat niet het dichtstbijzijnde ziekenhuis is.[3/4]
3
15
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 25 Jan 2023
Replying to: @ministerVWS
Dit is één centraal loket voor alle acute zorgvragen uit de regio, waarin alle ketenpartners (zoals huisartsen, ambulancemedewerkers en ggz-instellingen) samenwerken zodat zo’n 1,3 miljoen inwoners snel op de juiste plek bij de juiste zorgmedewerker terecht kunnen. [2/4]
2
7
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 25 Jan 2023
De zorg toegankelijk en van goede kwaliteit houden, dat is de uitdaging waar we voor staan. Er gebeuren al veel mooie dingen in de zorg om deze toekomstbestendig te maken. Vandaag nam ik Koning Willem-Alexander mee naar het Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland. [1/4]
10
43
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 25 Jan 2023
Replying to: @ministerVWS
Lees meer hierover 👉 rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 25 Jan 2023
Huisartsen vervullen een onmisbare rol in ons zorgstelsel. Ik ben daarom blij dat @LHVhuisartsen zich ook aansluit bij het #IntegraalZorgakkoord. Samen kunnen we komen tot oplossingen die nodig zijn om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.
4
15
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 24 Jan 2023
Replying to: @ministerVWS
De aanscherping van sluiscriteria is een belangrijke stap om innovatieve geneesmiddelen beschikbaar te houden én te voorkomen dat geneesmiddelen duurder worden. Dit is echter niet voldoende. Daarom ga ik hierover met @ZiNLActueel en andere betrokkenen verder in gesprek. [2/2]
3
6
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 24 Jan 2023
Steeds meer patiënten zijn aangewezen op nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn vaak erg duur. Om geneesmiddelen beschikbaar en toegankelijk te houden laat ik de zogenoemde sluiscriteria per 1 juli 2023 aanscherpen.
👉 rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… [1/2]
4
8
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 23 Jan 2023
Nog nooit hebben zoveel mensen hun organen gedoneerd als vorig jaar. Goed nieuws voor veel mensen op een wachtlijst. Zo kunnen ze sneller worden geholpen met een levensreddende transplantatie. Dankzij donoren, maar ook door belangrijke innovaties.
nos.nl/artikel/246088…
12
82
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 19 Jan 2023
Om het eigen risico slimmer in te richten wil ik vanaf 2025 naar een eigen risico bedrag van maximaal €150 per behandeling tot een totaal van €385. Niemand zal méér eigen risico betalen en een deel van Nederland zal minder eigen risico betalen. rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
16
99
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 18 Jan 2023
Het heftige verhaal van Kim laat zien hoe belangrijk bevolkingsonderzoeken kunnen zijn om kanker beter en sneller op te kunnen sporen en te behandelen. Daarom investeren we hierin. Zo wordt de zelfafnameset voor baarmoederhalskanker breder beschikbaar.
nos.nl/video/2460224-…
7
40
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 16 Jan 2023
Replying to: @ministerVWS
Ik heb met veel betrokkenen gesproken, in het bijzonder met patiënten. Daaruit werd duidelijk hoe kwetsbaar de huidige situatie is en dat er een snelle, structurele oplossing moet komen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Met dit verzoek hoop ik op een gedragen oplossing.
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 16 Jan 2023
Ik heb umc’s (NFU) gevraagd om een voorstel om de operaties voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen te concentreren op 2 locaties. Zo bundelen we kennis en kunde, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert en daarmee de overlevingskans van patiënten.
👉rijksoverheid.nl/documenten/bri…
8
23
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 6 Jan 2023
Replying to: @ministerVWS
Daarom is besloten dat reizigers uit China vanaf 10 januari verplicht een negatief testresultaat moeten hebben. Daarnaast is er per direct een dringend advies tot het dragen van een medisch mondmasker op vluchten van en naar China. [2/2]
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
13
54
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 6 Jan 2023
Het is belangrijk dat we reismaatregelen in het kader van de bestrijding van Covid-19 in Europees verband nemen. Ik heb samen met collega's besloten om de Europese lijn te volgen uit het overleg van het Crisisrespons van de Raad van de EU (IPCR). [1/2]
31
115
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 24 Dec 2022
Ik wens iedereen heel goede feestdagen en een gelukkig en gezond nieuw jaar! 🎄🎇
19
555
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 23 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
Ik sloot de dag af bij de Capriles Kliniek, waar mensen terecht kunnen voor kortdurende crisisopvang, maar ook langdurige GGZ. Onder de indruk van het project waarmee ze verbinding tot stand brengen tussen kunst, de samenleving, jongeren en GGZ. [3/3]
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 23 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
Ook ontmoette ik arts en epidemioloog dr. Izzy Gerstenbluth, met wie ik sprak over de publieke gezondheid op de eilanden. Er valt nog een wereld te winnen door in te zetten op preventie, op de eilanden én in Nederland. [2/3]
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 23 Dec 2022
Gisteren sloot ik mijn werkbezoek aan St. Maarten en Curaçao af. Ik bezocht het Antillean Adventist Hospital, waar we bespraken hoe we de zorg op Curaçao naar een hoger niveau kunnen tillen. [1/3]
1
20
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 22 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
Tot slot wandelden we door Otrobanda. Van oorsprong een arme volkswijk, maar is flink opgeknapt dankzij de inzet van een aantal inwoners. Mooi om te zien hoe zij hun handen ineen hebben geslagen om de saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten! [5/5]
2
6
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 22 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
Ik was ook onder de indruk van mijn bezoek aan het Kura Hulanda slavernijmuseum. Dit museum laat op indrukwekkende wijze zien hoe gruwelijk het slavernijverleden is. Belangrijk dat deze musea blijven bestaan, zodat ook de komende generaties kunnen leren van deze verhalen. [4/5]
2
6
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 22 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
Ook bezochten we Sentro Deportivo Korsou. In dit stadion wordt de basis gelegd voor veel Curaçaose atleten. De jeugd wordt hier gestimuleerd om te sporten voor hun plezier. Heel goed dat vrijwilligers kinderen laten zien hoe belangrijk het is om te blijven bewegen. [3/5]
3
2
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 22 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
We spraken over de samenwerking tussen de eilanden met de Dutch Caribbean Hospital Alliance. Als de eilanden samen de zorg organiseren, versterken ze elkaar. Bv. door het spreiden van specialismen, het delen van kennis en het uitwisselen van patiënten en zorgprofessionals. [2/5]
2
1
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 22 Dec 2022
Gisteren bezocht ik met staatssecretaris @MaartenOoijen Curaçao. We gingen langs bij Curaçao Medical Center. Dit ziekenhuis is een belangrijke spil voor de hele regio. Hier wordt specialistische zorg verleend, waar veel patiënten vanuit de BES-eilanden baat bij hebben. [1/5]
2
16
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 21 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
Daarna reisden we door naar Curaçao, waar we spraken met de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Dorothy Pietersz-Janga. Met haar spraken wij ook over het beter samenwerken door kennis, expertise en ervaringen uit te wisselen. [4/4]
1
2
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 21 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
Verder spraken we met de St. Maartense minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken, Omar Ottley, over de uitdagingen in de zorg waar zowel St. Maarten als Nederland voor staan en hoe we beter kunnen samenwerken. [3/4]
1
1
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 21 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
We spraken in het St. Maarten Medical Center o.a. over de zorg tijdens de coronaperiode en na orkaan Irma. Ook hadden we het over de uitbreidingen die het ziekenhuis heeft gedaan en bekeken we het nieuwe (en hurricane-proof) ziekenhuisgebouw dat in aanbouw is. [2/4]
1
4
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 21 Dec 2022
Gister bezocht ik verschillende zorginstellingen op St. Maarten. Zo ging ik langs bij St. Martins Home, een verzorgingstehuis van het Wit Gele Kruis. Ook bezocht ik met @MaartenOoijen het St. Maarten Medical Center; het primaire ziekenhuis voor St. Maarten, Statia en Saba. [1/4]
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 20 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
Hiermee zorgde hij ervoor dat het gebied en het aanwezige culturele erfgoed beschermd blijven en daarmee ook de herinneringen aan het slavernijverleden. Dat is heel belangrijk, zodat we deze verhalen blijven delen met elkaar en daarvan kunnen leren. [3/3]
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 20 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
‘s Middags bezochten we het Emilio Wilson park, een voormalige suikerplantage die werd gekocht door de lokale held Emilio Johan Wilson. Hij stelde het ter beschikking als park en recreatiegebied voor de lokale bevolking. [2/3]
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 20 Dec 2022
Eergisteren kwam ik aan op St. Maarten. Gisterochtend keek ik samen met leden van de regering, het parlement en anderen aanwezigen zoals Veronica Arrindell naar de speech van @MinPres, waarna wij gereflecteerd hebben op zijn woorden. Een indrukwekkende ervaring. [1/3]
6
40
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 19 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
We share a painful past. Let us move together towards a brighter future.

Read the full speech (in English) here 👉 rijksoverheid.nl/documenten/toe… [4/4]
1
7
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 19 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
Hopefully the Dutch apology will mark the beginning of further dialogue. By sharing stories we stand face to face with the horrendous acts of the past. By sharing stories we can better understand each other. By sharing stories we continue to build our relationship. [3/4]
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 19 Dec 2022
Replying to: @ministerVWS
That is why members of the Dutch government are visiting. Today, I am in St. Maarten. To reflect on @MinPres' words. To acknowledge that the impact of slavery still resounds to this date. To try to do justice to that terrible history. [2/4]
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 19 Dec 2022
Slavery is an extremely painful and shameful chapter in our shared history. Impossible to be undone by mere words. But acknowledging what happened, taking responsibility, and preserving the testimonies and stories we have, can be a start. [1/4]
3
32
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 16 Dec 2022
De bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn volop in ontwikkeling. Goed om daarin te investeren. Zo wordt de zelfafnameset voor baarmoederhalskanker breder beschikbaar en investeren we in een ontwikkelagenda voor bevolkingsonderzoeken.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
3
25
 Ernst Kuipers 
@ministerVWS - 10 Dec 2022
Gisteren was ik aanwezig bij de Europese Gezondheidsraad in Brussel. We spraken hier over uitdagingen die we gezamenlijk moeten aanpakken, zoals corona, meer gezamenlijk onderzoek naar post-COVID en de ontwikkeling van nieuwe medicatie.
14
66
Profiel Twitter Account
Op deze pagina staan de Twitter profielen van alle leden van de Tweede Kamer, senatoren, bewindspersonen en partijen, als zij tenminste een Twitter account hebben. Ook kun je zien wanneer zij voor het laatste een tweet verstuurd hebben, en kun je zien hoe populair het Twitter account in Nederland is, als ze tenminste nog actief zijn. We tonen ook de dagelijkse statistieken voor nieuwe volgers en nieuwe tweets, en je kunt de meest recente tweets zien van het account, gesorteerd naar verzenddatum of populariteit.
× Start Pagina Settings Kamerleden Senatoren Regering Partijen Voorspelling 2025 Dagelijkse Statistieken Dagelijkse Tweets Relatie Check Blokkeer Check