TweetDeKamer
Profiel Twitter Account
@
922432014527148038
ministerlnv
"Piet Adema"
https://pbs.twimg.com/profile_images/1577927471961350146/PRb6Snec_400x400.jpg
549
9368
239
1508709600
Piet Adema 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit I Tweets en webcare door het sociale media team I Webcare: maandag t/m vrijdag 9-17 uur I Volg ook @minlnv.
Nederland
rijksoverheid.nl/regering/bewin…
Op Twitter sinds 23 Oct 2017
In de ranglijst van actieve Nederlandstalige twitteraars van realtoptweeps.com staat Piet Adema op positie #2,297.
Op dit moment heeft @ministerlnv 9,368 volgers op Twitter. De gemiddelde dagelijkse verandering voor de laatste 30 dagen was 6 nieuwe volgers per dag.
Op dit moment heeft @ministerlnv in totaal 549 tweets verzonden op Twitter. Gemiddeld werden 1 nieuwe tweets per dag verzonden in de laatste 30 dagen.
Download dagelijks overview

De laatste 100 tweets van @ministerlnv
 Piet Adema 
@ministerlnv - 3 Dec 2022
In de bundel ‘15 boeren, 15 verhalen’ hebben boeren hun persoonlijke verhalen opgeschreven. Ik sprak hen gisteravond in Groningen. Het open en constructieve gesprek maakte het voor mij weer glashelder: we kunnen en moeten samen de toekomst van onze landbouw vormgeven.
9
58
 Piet Adema 
@ministerlnv - 3 Dec 2022
In de bundel ‘15 boeren, 15 verhalen’ hebben boeren hun persoonlijke verhalen opgeschreven. Ik sprak hen gisteravond in Groningen. Het open en constructieve gesprek maakte het voor mij weer glashelder: we kunnen en moeten samen de toekomst van onze landbouw vormgeven.
 Piet Adema 
@ministerlnv - 1 Dec 2022
Biologische landbouw is een mooi voorbeeld van #kringlooplandbouw Op bezoek bij varkenshouder Ruben kreeg ik te horen hoe hij is omgeschakeld van gangbaar naar biologisch en wat daar allemaal bij komt kijken.
17
70
 Piet Adema 
@ministerlnv - 30 Nov 2022
Replying to: @ministerlnv
Het convenant is een samenwerking tussen verschillende partijen. Het werd ondertekend door @GlastuinbouwNL, @GreenportsNL en de ministeries @MinisterieEZK en @Financien.
1
2
 Piet Adema 
@ministerlnv - 30 Nov 2022
Done deal. Goed om namens @minlnv en met alle betrokken partijen onze handtekening te zetten onder het convenant Energietransitie Glastuinbouw, met afspraken en doelstellingen om samen te werken aan de klimaatdoelen en verduurzaming v/d glastuinbouwsector in de periode 2022-2030.
8
31
 Piet Adema 
@ministerlnv - 29 Nov 2022
Replying to: @ministerlnv
’s Avonds mocht ik aanwezig zijn bij de algemene ledenvergadering van @POVarkenshouder in Heteren. Ik ging in gesprek over de duurzame en dierwaardige toekomst van de varkenshouderijsector. Een toekomst die ik samen met de sector en andere betrokken partijen wil vormgeven. 4/4
2
6
 Piet Adema 
@ministerlnv - 29 Nov 2022
Replying to: @ministerlnv
Het bezoek aan regio Twente begon met een bezoek aan biologisch varkensboer Ruben, die vorig jaar zijn bedrijf omschakelde van gangbaar naar biologisch. Ik sprak met hem over de uitdagingen en dilemma’s, waar hij als ondernemer tegenaan loopt. 3/4
2
13
 Piet Adema 
@ministerlnv - 29 Nov 2022
Replying to: @ministerlnv
Ook ontving ik samen met gedeputeerde @GertHarmtB de versnellingsagenda. Hierin staat hoe Mineral Valley de transitie naar een duurzaam landelijk gebied wil versnellen inclusief perspectief voor de boer. Dit doen zij vanaf gisteren onder een nieuwe naam: De Land Bouwers. 2/4
1
5
 Piet Adema 
@ministerlnv - 29 Nov 2022
Gisteren bezocht ik experimenteergebied @MineralValley Twente. Ik kreeg inzicht in de bijdrage die experimenteergebieden kunnen leveren aan de transitie naar kringlooplandbouw en de manier waarop de vijf experimenteergebieden die Nederland heeft, samenwerken. 1/4
3
15
 Piet Adema 
@ministerlnv - 25 Nov 2022
In het Landbouwakkoord maak ik met boeren afspraken over de toekomst van de landbouw in 2040. Natuurorganisaties en betrokken ketenpartijen worden ook uitgenodigd. Boeren kunnen hierdoor met rust, duidelijkheid en stabiliteit een toekomstplan maken. ⤵️
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
15
31
 Piet Adema 
@ministerlnv - 21 Nov 2022
Replying to: @ministerlnv
Lees hier wat nog meer op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad staat. ⤵️
rijksoverheid.nl/documenten/kam… 2/2
2
3
 Piet Adema 
@ministerlnv - 21 Nov 2022
Vandaag in Brussel voor mijn eerste Landbouw- en Visserijraad. Op de agenda staat onder andere meststoffen en natuurherstel. Ook een goed moment om kennis te maken met ambtsgenoten van andere lidstaten en met @VSinkevicius, eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij. 1/2
5
43
 Piet Adema 
@ministerlnv - 19 Nov 2022
Replying to: @ministerlnv
Het gesprek was enorm belangrijk om samen te werken aan een duurzame toekomst van de visserij. Daar ga ik me keihard voor inzetten. 3/3
4
26
 Piet Adema 
@ministerlnv - 19 Nov 2022
Replying to: @ministerlnv
...beschermde natuurgebieden op zee en de opgave om duurzamer te vissen. Ik heb gehoord hoe zeer die veranderingen zorgen voor grote onzekerheid over de toekomst; bij ondernemers, hun gezinnen én in hun gemeenschappen. 2/3
1
16
 Piet Adema 
@ministerlnv - 19 Nov 2022
Gisteren sprak ik met vissers en vertegenwoordigers van de Nederlandse visserijsector over de huidige omstandigheden. De sector staat voor grote uitdagingen, onder andere door hoge brandstofprijzen, verlies van visgebieden door de Brexit, geplande windmolenparken en... 1/3
10
57
 Piet Adema 
@ministerlnv - 11 Nov 2022
Replying to: @ministerlnv
In het convenant Dierwaardige Veehouderij worden afspraken gemaakt over het inrichten van houderijsystemen aan de behoeftes van dieren en niet andersom. ⤵️
rijksoverheid.nl/onderwerpen/di…
 Piet Adema 
@ministerlnv - 11 Nov 2022
De veehouderij kan alleen toekomstbestendig zijn, als zij ook dierwaardig is.

Kijk hier het debat Dieren in de Veehouderij terug.⤵️
debatdirect.tweedekamer.nl/2022-11-10/lan… 1/2
9
32
 Piet Adema 
@ministerlnv - 7 Nov 2022
Prettig kennismakingsgesprek gehad met minister @cem_oezdemir in 🇩🇪, één van onze belangrijkste internationale partners. We spraken over onze samenwerking op belangrijke EU-dossiers, zoals biologische landbouw, gewasbescherming, gelijk speelveld en klimaat.
6
51
 Piet Adema 
@ministerlnv - 2 Nov 2022
Replying to: @ministerlnv
Dat zijn momenten waarop we met elkaar kijken waar we staan en of het in sommige gebieden nodig is om meer tijd te nemen. Zie ook: rijksoverheid.nl/documenten/kam…. 2/2
11
39
 Piet Adema 
@ministerlnv - 2 Nov 2022
Mijn uitspraken van eerder deze week zijn in lijn met de eerdere kabinetsappreciatie op het advies van Remkes. Ik sta achter de natuurdoelstellingen voor 2030. Op advies van Remkes houden we twee ijk-momenten aan in 2025 en 2028. 1/2
36
212
 Piet Adema 
@ministerlnv - 1 Nov 2022
Replying to: @ministerlnv
De sector heeft behoefte aan duidelijkheid. Dat moet vorm krijgen in een breed gedragen landbouwakkoord. Daar ga ik me keihard voor inzetten. 2/2
4
26
 Piet Adema 
@ministerlnv - 1 Nov 2022
Gisteren sprak ik met boeren uit Groningen, Drenthe en Friesland over hoe we de toekomst van de Nederlandse landbouw vorm moeten geven. Alleen door echt samen te werken, kunnen we het vertrouwen van de boeren in de toekomst herstellen. 1/2
5
54
 Piet Adema 
@ministerlnv - 20 Oct 2022
Replying to: @ministerlnv
Op korte termijn is er geen kant-en-klare oplossing. Maar ik werk aan een intensiveringsplan, waaronder het versneld mogelijk maken van vaccinatie. En ik kijk naar alle mogelijkheden om de pluimveedichtheid te verlagen.
Lees meer in mijn Kamerbrief: rijksoverheid.nl/ministeries/mi…
 Piet Adema 
@ministerlnv - 20 Oct 2022
300.000 dieren. Wat een verschrikkelijk dieptepunt.
De #vogelgriep situatie is onhoudbaar. Het onbevredigende maar eerlijke verhaal is dat er geen simpele oplossing bestaat. Maar u kunt erop vertrouwen dat de vogelgriepaanpak mijn oprechte aandacht en inspanning heeft.
14
77
 Piet Adema 
@ministerlnv - 18 Oct 2022
Replying to: @ministerlnv
Aan de keukentafel één op één en met meerdere boeren tegelijk in een zaal. Gesprekken die erg waardevol zijn om elkaar beter te begrijpen en uiteindelijk samen aan de toekomstige landbouw te bouwen. 2/2
6
19
 Piet Adema 
@ministerlnv - 18 Oct 2022
Gisteren bij akker- en tuinbouwbedrijf van de familie Geurts spraken we over gewasbescherming, bemesting, waterkwaliteit en het belang van bodembeheer. Niet alleen over uitdagingen, maar ook over oplossingen. Goed en nuttig gesprek! 1/2
11
50
 Piet Adema 
@ministerlnv - 14 Oct 2022
Ik wil dat boeren zich weer gewaardeerd voelen. Boeren zorgen voor een vitaal platteland en dragen naast de voedselvoorziening ook zorg voor de natuur. Ik wil samen met hen aan de slag voor een duurzame toekomst voor de landbouw.
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit @minlnv - 14 Oct 2022
Het kabinet omarmt de denklijnen en aanbevelingen uit het rapport ‘Wat wel kan – uit de impasse en een aanzet voor perspectief’ van de heer Remkes. Dit betekent dat er o.a. gewerkt wordt aan een korte termijn aanpak voor vergunningverlening en een landbouwakkoord. 1/3
28
264
 Piet Adema 
@ministerlnv - 14 Oct 2022
Gisteren mijn eerste commissiedebat met de @2eKamertweets over zoönosen en dierziekten. De huidige vogelgriep situatie is onhoudbaar voor dieren, pluimveehouders en de maatschappij. Een intensievere aanpak rondom vogelgriep is noodzakelijk. Terugkijken?
debatdirect.tweedekamer.nl/2022-10-13/lan…
8
19
 Piet Adema 
@ministerlnv - 12 Oct 2022
Replying to: @ministerlnv
Daarna sprak ik met meerdere boeren over onder andere derogatie, het rapport van Remkes, vertrouwen en de toekomst van de landbouw. 2/2
1
21
 Piet Adema 
@ministerlnv - 12 Oct 2022
Even terugblikken op gisteren. De middag begon voor mij in het ‘Groene Hart’ bij het melkveebedrijf van Ard van Veen. Tijdens een rondleiding liet Ard zien hoe hij werkt aan verduurzaming, dierenwelzijn, natuur en milieu op zijn bedrijf. 1/2
12
124
 Piet Adema 
@ministerlnv - 12 Oct 2022
Vandaag liep de #kruiwagenmars door Den Haag om aandacht te vragen voor het belang van een gezonde bodem. Een mooi en constructief initiatief. Net sprak ik de organisatoren over hoe die bodem de basis vormt van onze landbouw, en dus van de opgaven waar die landbouw voor staat.
24
103
 Piet Adema 
@ministerlnv - 12 Oct 2022
Replying to: @ministerlnv
De komende tijd zal ik vaker soortgelijke bijeenkomsten organiseren om het gesprek aan te gaan. Dit zijn waardevolle avonden met verschillende inzichten die ook vaak samenkomen. Uiteindelijk moeten we met elkaar de omslag maken naar duurzame landbouw. 2/2
5
41
 Piet Adema 
@ministerlnv - 12 Oct 2022
Ideeën, zorgen, begrip, emotie, veel vragen en vooral betrokkenheid. Gisteren was een bijzondere avond waar ik in een volle zaal met boeren sprak over verschillende actuele onderwerpen. Dank voor alle vragen en verhalen. 1/2
11
100
 Piet Adema 
@ministerlnv - 11 Oct 2022
Replying to: @ministerlnv
Veel bewondering voor hoe Ard met een blik op de toekomst kijkt naar de opgaven en daarop anticipeert. Uiteraard proberen wij hem en de sector te ondersteuning om te werken aan een toekomstbestendige landbouw. Morgen volgt een videoreportage over het bezoek. 2/2
2
19
 Piet Adema 
@ministerlnv - 11 Oct 2022
In het ‘Groene Hart’ midden in het veenweidegebied was ik bij het melkveebedrijf van Ard van Veen. Hij liet mij zien hoe hij keihard werkt aan de verduurzaming van zijn bedrijf. Verschillende opgaven zoals milieu, natuur en dierwelzijn komen samen op zijn bedrijf. 1/2
7
75
 Piet Adema 
@ministerlnv - 7 Oct 2022
Mijn eerste ministerraad was meteen een smakelijk, met een lunch die werd aangeboden door @DutchFoodWeek. Tijdens die week is er aandacht voor duurzaam en gezond voedsel van eigen bodem, waarbij voedselproductie en innovatie centraal staan. Kijk ook op dutchfoodweek.nl.
12
109
 Piet Adema 
@ministerlnv - 5 Oct 2022
Met veel dank aan Johan Remkes en de partijen die met hem hebben gesproken, mochten @MinisterNenS en ik zijn bevindingen over het stikstofdossier in ontvangst nemen. Hier is met veel verwachting naar uitgekeken. Zeer binnenkort komen we als kabinet met een reactie hierop.
19
90
 Piet Adema 
@ministerlnv - 4 Oct 2022
Nu ook met handtekening voor de officiële overdracht! Veel dank aan Carola Schouten voor haar tijdelijke waarneming bij @minlnv.
7
158
 Piet Adema 
@ministerlnv - 4 Oct 2022
Warm welkom op @minlnv vandaag. Ik kijk ernaar uit om als minister van LNV samen met sectoren snel aan de slag te gaan.
14
148
 Piet Adema 
@ministerlnv - 3 Oct 2022
Zojuist beëdigd als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door Koning Willem-Alexander. Ik kijk ernaar uit om bij @minlnv aan de slag te gaan.
Koninklijk Huis @koninklijkhuis - 3 Oct 2022
Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt ten overstaan van Koning Willem-Alexander beëdigd op Paleis Noordeinde. koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws…
51
619
 Piet Adema 
@ministerlnv - 3 Oct 2022
Per 3 oktober 2022 is dit account in gebruik door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema.
39
641
 Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
@ministerlnv - 15 Sep 2022
De berichten van voormalig minister Henk Staghouwer (10 januari 2022 – 5 september 2022) zijn gearchiveerd en hier te vinden: minlnv.sitearchief.nl/?subsite=twmin….
1
3
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 5 Sep 2022
Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik op dit moment niet de juiste persoon ben om als minister leiding te geven aan de grote opgaven die er liggen in de land- en tuinbouw en in de visserij. Ik treed om deze reden terug als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
28
127
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 5 Sep 2022
Vandaag heb ik besloten om terug te treden als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hieronder licht ik mijn besluit toe.
117
631
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 5 Sep 2022
Replying to: @ministerlnv
Daarom stelt het kabinet 130 miljoen euro beschikbaar in een transitieregeling voor bedrijven die gebruikmaken van derogatie. 3/3
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 5 Sep 2022
Replying to: @ministerlnv
De gevolgen van het afbouwen van de derogatie zijn groot. En ik begrijp dat deze aankondiging voor veel boeren een klap is. De sector staat al voor opgaves op het gebied verbetering van klimaat, waterkwaliteit, terugbrengen van stikstofuitstoot en versterking van de natuur. 2/3
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 5 Sep 2022
Dit jaar kunnen boeren nog volledige derogatie aanvragen voor het uitrijden van mest. De jaren daarna volgt een geleidelijk afbouwpad tot en met 2025. Vanaf 2026 krijgen Nederlandse boeren geen uitzondering meer om meer mest uit te rijden. ⤵️
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… 1/3
9
13
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 1 Sep 2022
Het gesprek over de toekomst van de Nederlandse landbouwsector wordt overal gevoerd. Vandaag sprak ik op de Jongerendag van @Agrifirm en @CRV4all met jonge boeren over de omslag naar #kringlooplandbouw en hun zorgen over hun toekomst als agrarisch ondernemer.
3
14
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 30 Aug 2022
Replying to: @ministerlnv
Mijn reactie hierop zal ik samen met het rapport uiteraard ook op korte termijn delen met de @2eKamertweets. 2/2
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 30 Aug 2022
Innovatie is één van de belangrijke pijlers voor de toekomst van de landbouw. Veel dank @RuudTijssens voor het waardvolle advies. De komende tijd gaan we met betrokken partijen afspraken maken over de verdere implementatie van dit advies. 1/2
1
16
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 18 Aug 2022
Replying to: @ministerlnv
Het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw is opgesteld gericht op onder andere het watersysteem, het bodemsysteem, gewassen & teeltsystemen, veehouderij en extra ondersteuning. Meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/documenten/pub… 3/3
1
4
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 18 Aug 2022
Replying to: @ministerlnv
We spraken elkaar over de impact van droogte voor de akkerbouw en wat er mogelijk is om water vast te houden. Boeren hebben namelijk steeds vaker te maken met de gevolgen van veranderende weersomstandigheden in teelt van gewassen. 2/3
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 18 Aug 2022
Gisteren sprak ik de jonge akkerbouwer Tonco Padmos op Schouwen Duivenland (Zeeland). Een innovatieve ondernemer die constant zoekt naar mogelijkheden om droogte het hoofd te bieden zoals bijvoorbeeld de structuur van de grond en rassenkeuze. 1/3
4
13
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 17 Aug 2022
Replying to: @ministerlnv
Boeren hebben te maken met de gevolgen van veranderende weersomstandigheden in teelt van gewassen. Om onder andere meer water te sparen, maar ook om wateroverlast te voorkomen, is het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw opgesteld. Meer weten ⤵️
rijksoverheid.nl/documenten/pub… 2/2
1
3
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 17 Aug 2022
De zomer van 2022 wordt gekenmerkt door droogte. Hierdoor stagneert groei v gewassen en rijpen ze eerder onvolgroeid af. Vandaag sprak ik akkerbouwer Tonco Padmos uit Zeeland over de impact op zijn bedrijf en hoe hij hiermee omgaat.
Morgen een videoreportage over dit bezoek. 1/2
6
17
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 16 Aug 2022
Replying to: @ministerlnv
Mooi om te zien dat Jos kiest voor het duurzaam houden van varkens. Bij zijn bedrijf worden oa afvalproducten omgezet in groene energie. Marije heeft een melkveebedrijf in de omgeving van N2000 gebied. Daarnaast is zij samen met haar moeder ook een insectenkwekerij gestart. 3/3
2
4
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 16 Aug 2022
Replying to: @ministerlnv
We spraken over wetgeving die werkbaar en uitvoerbaar is, investeringen die moeten lonen en de rol van de ketenpartners. Er zijn zorgen over deze onderwerpen, dat begrijp ik. Mijn inzet is om samen met de boeren er voor te zorgen dat er oa een beter verdienmodel komt. 2/3
2
4
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 16 Aug 2022
In juni sprak ik bij @op1npo varkenshouder Jos Leenders en melkveehouder Marije van Veldhoven en beloofde hen snel langs te komen op hun bedrijven. Ik vind het belangrijk om dat gesprek te blijven voeren en samen te kijken naar mogelijkheden om hun verder te helpen. 1/3
3
12
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 12 Aug 2022
Replying to: @ministerlnv
Ook sprak ik met Gerard en Mieke van de biologische boerderij Boterhuys, Hun kudde bestaat uit 60 gehoornde koeien. Ons gesprek ging over duurzaam natuurbeheer, korte ketens en ook over de zorgen die zij hebben voor de toekomst. 3/3
3
47
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 12 Aug 2022
Replying to: @ministerlnv
We spraken elkaar uitgebreid over hoe hij zoekt naar mogelijkheden om te werken aan herstel en juist gebruik van natuurlijk processen. Een goed gesprek waarbij ik geïnspireerd raakte door zijn verhaal. 2/3
3
33
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 12 Aug 2022
Hoe kun je met een duurzame boerderij meer teruggeven aan de natuur? Hierover sprak ik Joost van Schie, boer op biologische boerderij de Eenzaamheid, op een eiland in de Kagerplassen. Hij werkt oa aan de ontwikkeling van #regeneratieve landbouw en maakt biologische kaas. 1/3
32
156
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 11 Aug 2022
Vanochtend hielp ik mee op de boerderij van @Amberlaan7. Zij nodigde mij uit voor niet alleen een goed gesprek maar ook om de koeien te melken, dus aan de slag!. We spraken o.a. over de plannen rondom een duurzame landbouw en wat daarvoor nodig is.
18
142
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 28 Jul 2022
De radicale acties van een groep boeren op en rond snelwegen, het intimideren van bedrijven die opruimwerkzaamheden verrichten en politici bedreigen, veroordeel ik ten zeerste. Dit is absoluut niet de manier hoe we in dit land met elkaar omgaan. 1/3
38
258
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 14 Jul 2022
Met meer dan 50 organisaties heb ik vanmorgen op de Floriade de #GreenDeal Eiwitrijke Gewassen getekend. Met de hele keten – overheid, onderwijs, voedselverwerkers en ondernemers - maken we het verdienmodel voor teelt van eiwitrijke gewassen beter. Een mooie ambitie! #beandeal
6
34
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 14 Jul 2022
Het mogelijk weren van Nederlandse flyshootvissers uit Het Kanaal baart me zorgen. Een van de basisprincipes van Europees visserijbeleid is toegang tot elkaars wateren. Ik zet me in voor het handhaven van het huidige regime en zal dit ook bespreken met mijn Europese collega’s.
14
29
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 13 Jul 2022
Ik ontving woensdagmiddag een brief van de Stichting Waterstofboeren. Agrarisch ondernemers willen graag met waterstof als duurzame brandstof aan de slag. Met een aantal pilotprojecten in de agrosector wil ik het gebruik versnellen.
2
7
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 11 Jul 2022
Vandaag sprak ik Joost van Strien, Agrarisch Ondernemer vh Jaar 2022. Op zijn boerderij sprak ik ook @caringfarmers over wat er nodig is om de transitie naar een meer duurzame landbouw te maken. 1/2
41
238
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 8 Jul 2022
Met de introductie van de nieuwe huis- en hobbydierenlijst nemen we een grote stap in de verbetering van het dierenwelzijn in Nederland. Hiermee stellen we het welzijn van het dier zelf en de veiligheid van de mens voorop. Meer weten? rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
7
10
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 7 Jul 2022
Op uitnodiging van @HAShogeschool mocht ik aanschuiven bij #CollegeBoer. Met pittige vragen van gedreven studenten die wilden weten hoe hun toekomst eruit ziet. En over misverstand dat er in NL geen toekomst is voor boeren. We moeten samen de omslag maken tot duurzamere landbouw.
3
19
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 6 Jul 2022
Deze groep boeren boden hun 10-puntenplan aan. Duurzaamheid moet lonen, dat is een belangrijke opdracht waarvoor ik aan de lat sta. Deze groep laat zien dat het kan en dit past in onze visie op toekomstbestendige landbouw. @MinisterNenS en ik nemen dit mee.
82
424
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 6 Jul 2022
Er komt een nieuwe huis- en hobbydierenlijst. Een adviescollege heeft een groot aantal zoogdiersoorten, die in Nederland gehouden worden als huis- of hobbydier, beoordeeld op risicofactoren voor het dierenwelzijn en mogelijk gevaar voor de mens. ⤵️
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… 1/2
4
9
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 5 Jul 2022
Gisteren sprak ik met ambassadeur Sandhu van India en landbouwminister Razzaque uit Bangladesh. Deze gesprekken zijn van belang om internationale aandacht voor onze landbouw te bevorderen. Er is veel belangstelling voor de NL-se kennis en ondernemerschap.
6
24
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 1 Jul 2022
In de haven van Urk sprak ik vandaag met de visserijsector en diverse andere partijen over o.a de zorgen die leven als gevolg van de hoge brandstofprijzen en over wat nodig is om te komen tot een toekomstbestendige, meer duurzame vissersvloot. 1/2
7
36
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 30 Jun 2022
Vandaag opende Z.M. koning Willem-Alexander de uitbreiding van de Lely Campus in Maassluis. Deze uitbreiding laat zien dat innovaties kansen bieden voor circulariteit en de transitie naar kringlooplandbouw. 1/2
5
18
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 30 Jun 2022
Gisteren bezocht ik het innovatiecentrum van @Royal_Cosun in #Dinteloord voor een ontmoeting met partners en leden van de coöperatie en topteam @TopsectorAF. Aan bod kwamen onderwerpen als #digitalisering, #robotisering, #innovatie in biomaterialen en de #eiwittransitie.
1
5
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 28 Jun 2022
Ik begrijp de zorgen en frustratie van onze boeren. Er zijn vandaag opnieuw veel protesten van boeren. Demonstreren is en blijft een groot goed, maar zorg er wel voor dat het binnen de grenzen van de wet blijft.
5
33
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 20 Jun 2022
🇨🇿 Samen met de Tsjechische minister van Landbouw, Zdeněk Nekula, keken we vooruit naar het komende Tsjechische EU voorzitterschap en spraken we oa over duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en organische meststoffen als kunstmestvervangers. 1/3
3
7
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 16 Jun 2022
Gisteren bezocht ik de provincies Groningen en Drenthe. Ik sprak op verschillende locaties met boeren, organisaties en bestuurders o.a. over het toekomstperspectief voor agrarisch ondernemers. 1/4
1
2
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 10 Jun 2022
Vandaag sprak ik met verschillende ondernemers over de Kamerbrief ‘perspectieven voor agrarische ondernemers’. De komende jaren zullen bedrijven verder moeten verduurzamen om de noodzakelijke transitie naar kringlooplandbouw te maken. Lees meer via: rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… 1/3
1
4
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 10 Jun 2022
In de Kamerbrief ‘perspectieven voor agrarische ondernemers’ geef ik duidelijkheid over hoe wij boeren en tuinders ondersteunen bij de noodzakelijke transitie naar kringlooplandbouw om onze natuur, klimaat en waterkwaliteit te verbeteren. Meer weten?
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… 1/2
11
20
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 2 Jun 2022
Gisteren bezocht ik VIV Europe, waar innovatieplatform HubOranje! mij een rondleiding gaf door de entreehal, dit jaar speciaal ingericht als Inspiratiehal: een ontmoetingsplek met innovatieve, duurzame initiatieven die zorgen voor korte voedselketens en emissiereductie. 1/2
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 31 May 2022
Zeer nuttig bezoek @WUR, één van de belangrijkste kennis- en innovatiepartners voor @minlnv.
We spraken over drie verschillende beleidsvraagstukken; #verdienvermogen, #gewasbescherming en #mest.
12
22
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 25 May 2022
Gefeliciteerd Teylingen en Arnhem met de Gouden Wortel 2022. De prijs mocht ik uitreiken op de @Floriade2022 als waardering voor de ondersteuning van het schooltuinieren. Dankzij schooltuinieren leren kinderen zaaien, verzorgen, oogsten en natuurlijk proeven. 1/2
10
32
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 24 May 2022
In Brussel sprak ik vandaag ook op de bijeenkomst Moving Matters, georganiseerd door @FOURPAWSeurope, @Act4AnimalsEU en @minlnv: over de mogelijkheden om veetransporten over lange afstanden te beperken, in het bijzonder voor slachtdieren en kwetsbare dieren zoals jonge kalveren.
1
7
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 24 May 2022
Op veel voedingsproducten is een logo of label met een duurzaamheidsclaim te vinden. @milieucentraal maakte vandaag de 12 topkeurmerken bekend om consumenten te helpen om duurzamer boodschappen te doen. Meer weten? ⤵️
milieucentraal.nl/persberichten/… 1/2
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 24 May 2022
Tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel spreken we vandaag onder andere over de situatie in Oekraïne, de gevolgen daarvan voor de (Europese) landbouwmarkten en de door de Europese Commissie voorgestelde strategie op het gebied van ‘solidariteitscorridors’. 1/2
2
4
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 20 May 2022
Helaas was ik op het laatste moment verhinderd om deze conferentie te openen. Met belangstelling volg ik uiteraard de verdere uitwerking en samenwerking die hieruit voorkomt. Veel dank aan alle deelnemers voor jullie bijdragen en @Eyes_on_Animals dank voor het organiseren.
Eyes on Animals @Eyes_on_Animals - 20 May 2022
Nog bezig maar nu al zeer geslaagd: de 2 daagse internationale conferentie voor mensen uit de #veetransport en #slacht sector georganiseerd door Eyes on Animals en het Ministerie LNV met als thema: Embrace Better Practices ⁦@minlnv
2
11
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 17 May 2022
Vandaag ontving ik voorafgaand aan het debat over de slachthuizen in Nederland een petitie van @varkensinnood waarin ik word gevraagd om te zorgen voor verplicht onafhankelijk cameratoezicht in elk slachthuis. 1/3
3
15
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 17 May 2022
Erg leuk om vandaag in debat te mogen met basisschoolleerlingen tijdens het Kindervragenuur in de #TweedeKamer. Zij stelden goede vragen over onderwerpen als landbouw, dierenwelzijn en milieu. Ik mocht vragen beantwoorden van leerlingen van de Eben-Haëzerschool uit Genemuiden.
3
11
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 16 May 2022
Vandaag ondertekende ik met verschillende betrokken partners de 2e fase vd 'Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs'. Deze deal zorgt voor meer aandacht in het onderwijs voor natuur en biodiversiteit en richt zich op de ontwikkeling v duurzame voedselproductie. 1/3
10
9
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 13 May 2022
Hoe anticiperen landbouwbedrijven op perioden van droogte en hittegolven door de klimaatverandering? Met Ley, Annie en Chris Breukers van Maatschap Breukers sprak ik over welke aanpassingen zij doen op hun eigen bedrijf om toekomstbestendig te blijven. 1/2
6
4
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 13 May 2022
Gisteren was ik in Zuid-Limburg. Ik sprak met ondernemers die hun streekproducten verkopen via de korte keten over hun initiatieven voor een regionaal voedselsysteem én over kansen en belemmeringen die zij tegenkomen in regionale samenwerking, ondernemerschap en korte ketens. 1/3
3
13
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 11 May 2022
De Duurzame Zuivelketen streeft naar een goed verdienmodel voor de melkveehouder, meer biodiversiteit en verbetering van dierenwelzijn. Ik sprak met ondernemers uit deze keten over hoe zij bijdragen aan toekomstperspectief en een duurzame keten. 1/2
9
21
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 26 Apr 2022
Vandaag informeerde ik de @2eKamertweets over de stand van zaken, en het verdere proces, voor het verkrijgen van een nieuwe derogatie. Daarnaast ga ik in deze brief ook in op wat de gevolgen kunnen zijn van het verlies van derogatie. ⤵️
rijksoverheid.nl/documenten/kam…
7
8
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 26 Apr 2022
Vandaag sprak ik op het gemeentehuis in Ede met getroffen houders uit Lunteren en Barneveld over de gevolgen van de huidige vogelgriepsituatie in de Gelderse Vallei.
Dit heeft een grote impact op bedrijven die geruimd worden, hun gezinnen en bedrijven in de omgeving.
5
42
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 22 Apr 2022
De glastuinbouwsector wil klimaatneutraal zijn in 2040. Om deze ambities te ondersteunen en duidelijkheid te geven, bieden wij een pakket aan maatregelen die stimuleren om de broeikasgasemissie te reduceren. Meer weten⤵️
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… 1/2
1
5
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 21 Apr 2022
Straks om 14.00 uur debatteer ik over dierproeven en de transitie proefdiervrije innovatie met de commissie @LNVTweedeKamer.

Eerder stuurde ik hen deze kamerbrief:
rijksoverheid.nl/ministeries/mi….

Wil je live meekijken? Dat kan via Debat Direct:
debatdirect.tweedekamer.nl/2022-04-21/lan…
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 20 Apr 2022
Vanmiddag ga ik in debat met @LNVTweedeKamer over dierenwelzijn bij gezelschapsdieren. Live meekijken kan via Debat Direct: ⤵️
debatdirect.tweedekamer.nl/2022-04-20/lan…
Eerder verstuurde ik deze kamerbrief: rijksoverheid.nl/ministeries/mi…
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 15 Apr 2022
Gisteren kreeg ik een rondleiding in het opvangcentrum van @stichting_aap in Almere, die ik hartelijk feliciteer met hun 50-jarig jubileum. Er werd mij alles verteld over het werk dat de stichting doet, o.a. op deze locatie, waar dieren in nood worden opgevangen en verzorgd. 1/3
1
5
 Henk Staghouwer 
@ministerlnv - 14 Apr 2022
Een mooi voorbeeld van hoe wij bijdragen aan innovaties voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw.
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit @minlnv - 14 Apr 2022
Het kabinet investeert vanuit @N_Groeifonds in projecten die zorgen voor economische groei. Het project CROP-XR krijgt in totaal 42 miljoen voor de ontwikkeling van weerbare gewassen voor een duurzame en klimaatbestendige landbouw. Meer weten ⤵️
nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws… 1/2
Profiel Twitter Account
Op deze pagina staan de Twitter profielen van alle leden van de Tweede Kamer, senatoren, bewindspersonen en partijen, als zij tenminste een Twitter account hebben. Ook kun je zien wanneer zij voor het laatste een tweet verstuurd hebben, en kun je zien hoe populair het Twitter account in Nederland is, als ze tenminste nog actief zijn. We tonen ook de dagelijkse statistieken voor nieuwe volgers en nieuwe tweets, en je kunt de meest recente tweets zien van het account, gesorteerd naar verzenddatum of populariteit.
× Start Pagina Settings Kamerleden Senatoren Regering Partijen Voorspelling 2025 Dagelijkse Statistieken Dagelijkse Tweets Relatie Check Blokkeer Check